Disclaimer

 • In deze disclaimer wordt verstaan onder:
 • De website: de volledige inhoud van alle pagina’s op de website: mansage.nl.
 • De eigenaar: Mansage, een VoF (Vereniging onder Firma) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76020797.
 • De gebruiker: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de website gebruikt.
 • Gebruik(en): alle denkbare handelingen met en op de website.
 • De inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, artikelen, evenementen, pdf-bestanden, links en/of andere onderdelen.
 • Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook. Bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: verloren data, gederfde omzet of ander (economisch) nadeel.
 • Deze disclaimer is van toepassing op de volledige website. Door deze website te gebruiken stemt de gebruiker in met deze disclaimer.
 • De inhoud is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De eigenaar aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid van schade ten gevolge van mogelijke onjuistheden op de website.
 • De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of andere websites waarnaar wordt doorverwezen.
 • De website mag door de eigenaar naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment wijzigen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De eigenaar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijziging of beëindiging.
 • De auteursrechten met betrekking tot de inhoud berustend uitsluitend bij de eigenaar. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar is het niet toegestaan de inhoud van deze website, of een onderdeel daarvan, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.
 • Overname van inhoud van de website kan enkel door de eigenaar op verzoek worden toegestaan tegen een door de eigenaar vast te stellen vergoeding.

Vragen?

Indien (onderdelen van) deze disclaimer vragen oproept, kunnen deze aan de eigenaar gesteld worden door het sturen van een bericht via de contactpagina.